Työnohjaus

Työnohjaus on menetelmä,  jossa tarkastellaan reflektiivisesti  työhön, potilas/asiakastyöhön, työyhteisöön sekä omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus tukee oman työn arviointia, edistää työn kehittämistä, muutoksessa vaadittavien selviytymiskeinojen löytämistä,   selkiyttää työn perustehtävää – löytymistä  ja auttaa työn kuormittavuuden käsittelyssä.

Tavoitteena on ammatillinen kasvu, ammatillisuuden lisääntyminen ja työn laadun paraneminen. Työnohjaus  antaa uusia näkökulmia, vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen, työmotivaatio - työteho paranee ja  stressi vähenee.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on myönteinen ja tavoitteellinen väline yksilön ja ryhmän ammatillisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on usein myös hyvän työvireen  ja työnilon löytäminen ja vaaliminen. Parhaimmillaan työn rasittavuus kevenee, työstä tulee tuloksellisempaa ja merkityksellisempää.

Työnohjaus on prosessi, joka tyypillisemmin kestää  vähintään puoli vuotta ja tapaamisia on noin kuukauden välein.

Työnohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmätyönohjauksena sekä työryhmäohjauksena.

  • TerDiKar-terveydenhoitopalvelut

  • Kauppakatu 6A, 4.kerros, 15140 Lahti

  • Vastaanotto sopimuksen mukaan:
  • 045 264 6266
  • raili.vappula(at)terdikar.fi