Ratkaisukeskeinen psykoterapia 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on käytännöllinen ja myönteinen keino kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita sekä löytää  niihin voimavarat ja vahvuudet yhdessä terapeutin kanssa. Ratkaisukeskeisen terapian keinoin keskitytään asiakkaan omiin voimavaroihin, unelmiin ja ratkaisuvaihtoehtojen rakentamiseen  sivuuttamatta silti  vaikeitakaan elämänkokemuksia.

Terapiassa käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa ja edetään pienin askelin unelmia kohti.  Tavoitteet nousevat asiakkaan tarpeista ja tapaamisissa keskustellaan siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi ja itselleen hyödylliseksi. Terapeutti auttaa asiakasta löytämään uusia tapoja tarkastella omaa elämäänsä ja toimintaansa. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.

Keskusteluissa pyritään saamaan esille asiakkaassa olevat voimavarat ja vahvuudet – etenkin ne voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet, jotka kenties ovat olleet hetkellisesti unohduksissa tai joita asiakas ei ole vielä itsessään huomannut olevankaan.

Ratkaisukeskeinen terapia voi sopia sinulle, jos koet olevasi masentunut, alakuloinen, uupunut tai elät mahdollisesti keskellä ihmissuhteen kriisiä. Ylipäätään pitkään jatkuneet pohdinnat, jotka saattavat tuntua jo ahdistavilta,  voivat saada terapiassa kenties kokonaan uuden näkökulman.

Tapaamiset ovat kestoltaan  45-90 minuuttia. Lyhytterapiassa tapaamiskertoja on yleensä 1-10. Tapaamiskerrat ovat asiakkaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa tarjoamme myös pitkäkestoisempaa KELA-korvattavaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Lisätietoa: Ratkes ry

  • TerDiKar-terveydenhoitopalvelut

  • Kauppakatu 6A, 4.kerros, 15140 Lahti

  • Vastaanotto sopimuksen mukaan:
  • 045 264 6266
  • raili.vappula(at)terdikar.fi